pencilcase
pencilcase pencilcase
μενού pencilcase
επιλεγμενα <strong>εργα</strong>

επιλεγμενα εργα

ΦΙΛΤΡΑ
pencilcase

D3LTA Spa

αιθέρια έλαια

D3LTA Spa

αιθέρια έλαια
pencilcase
branding
close box

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας για τα αιθέρια έλαια D3lta Spa του Μπαχαροπωλείου.

Το κεντρικό λογότυπο συνοδεύεται από εικονίδια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παραλλάσσονται, για να υποστηρίζουν τα πολλά υποπροϊόντα. Υπάρχουν 4 βασικές ομάδες, στις οποίες κατηγοριοποιούνται τα διαφορετικά αιθέρια έλαια.

Τα εικονίδια παραπέμπουν έμμεσα σε φύλλα, πέταλα, λουλούδια, κύματα. Συνδυάζονται και δημιουργούν κυκλικά μοτίβα, δίνοντας την αίσθηση της ροής.

close box

D3LTA Spa

αιθέρια έλαια

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας για τα αιθέρια έλαια D3lta Spa του Μπαχαροπωλείου.

Το κεντρικό λογότυπο συνοδεύεται από εικονίδια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παραλλάσσονται, για να υποστηρίζουν τα πολλά υποπροϊόντα. Υπάρχουν 4 βασικές ομάδες, στις οποίες κατηγοριοποιούνται τα διαφορετικά αιθέρια έλαια.

Τα εικονίδια παραπέμπουν έμμεσα σε φύλλα, πέταλα, λουλούδια, κύματα. Συνδυάζονται και δημιουργούν κυκλικά μοτίβα, δίνοντας την αίσθηση της ροής.

pencilcase

TENACITY

Impact Hub Athens / 10 χρόνια δράσης

TENACITY

Impact Hub Athens / 10 χρόνια δράσης
pencilcase
branding
close box

// σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας
για τα 10 χρόνια δράσης
του IMPACT HUB Athens

TEN-A-CITY

(υπό την στρατηγική καθοδήγηση της OPUS Integrated Communication)

ο κοινωνικός αντίκτυπος του δικτύου
γίνεται το φυσικό του αποτύπωμα

Χωρισμένο σε 3 πυλώνες
#equitable_cities #rural_innovation #climate_action
το TENACITY αποτελεί τον συνδετικό κρίκο
των δράσεων του HUB
και προβάλλεται
μέσω ενός δυναμικού συστήματος οπτικής ταυτότητας,
με πολλαπλές εφαρμογές, παραλλαγές και
ευρεία δυνατότητα συνδυασμών.

close box

TENACITY

Impact Hub Athens / 10 χρόνια δράσης

// σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας
για τα 10 χρόνια δράσης
του IMPACT HUB Athens

TEN-A-CITY

(υπό την στρατηγική καθοδήγηση της OPUS Integrated Communication)

ο κοινωνικός αντίκτυπος του δικτύου
γίνεται το φυσικό του αποτύπωμα

Χωρισμένο σε 3 πυλώνες
#equitable_cities #rural_innovation #climate_action
το TENACITY αποτελεί τον συνδετικό κρίκο
των δράσεων του HUB
και προβάλλεται
μέσω ενός δυναμικού συστήματος οπτικής ταυτότητας,
με πολλαπλές εφαρμογές, παραλλαγές και
ευρεία δυνατότητα συνδυασμών.

nonobject homepage

NONOBJECT

ηλεκτρονικό κατάστημα

NONOBJECT

ηλεκτρονικό κατάστημα
nonobject homepage
e-shop
close box

// σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρωτότυπο γραφιστικό σχέδιo για όλες τις συσκευές, υψηλή απόδοση, ταχύτητα και ασφάλεια.

Story & Mission
NONOBJECT is a design studio from Greece that specializes in creating utilitarian art objects and collectible pieces with an emphasis on high aesthetics, durability, and sustainability. The studio was established by Kosmas Serpetinis, whose family has a long-standing reputation in marble craftsmanship, originating from the Cycladic Island of Tinos, known for one of the world's most renowned sculpture and marble carving schools. Nonobject employs a blend of traditional handcrafted techniques passed down through generations and advanced robotic technology to produce one-of-a-kind quality objects from marble, wood, and Corian. The studio is committed to the principles of "slow design," encouraging conscious consumerism. Moreover, Nonobject's narrative revolves around the concept of repurposing scraps of marble and other materials, promoting upcycling as an integral aspect of its production ethos, and transforming waste into valuable objects.

visit site
close box

NONOBJECT

ηλεκτρονικό κατάστημα

// σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρωτότυπο γραφιστικό σχέδιo για όλες τις συσκευές, υψηλή απόδοση, ταχύτητα και ασφάλεια.

Story & Mission
NONOBJECT is a design studio from Greece that specializes in creating utilitarian art objects and collectible pieces with an emphasis on high aesthetics, durability, and sustainability. The studio was established by Kosmas Serpetinis, whose family has a long-standing reputation in marble craftsmanship, originating from the Cycladic Island of Tinos, known for one of the world's most renowned sculpture and marble carving schools. Nonobject employs a blend of traditional handcrafted techniques passed down through generations and advanced robotic technology to produce one-of-a-kind quality objects from marble, wood, and Corian. The studio is committed to the principles of "slow design," encouraging conscious consumerism. Moreover, Nonobject's narrative revolves around the concept of repurposing scraps of marble and other materials, promoting upcycling as an integral aspect of its production ethos, and transforming waste into valuable objects.

visit site
pencilcase

ΕΒΕΑ

Βραβεία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών / ΚΠΙΣΝ

ΕΒΕΑ

Βραβεία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών / ΚΠΙΣΝ
pencilcase
branding + έκθεση/έντυπο
close box

Προσαρμογή οπτικής ταυτότητας για την τελετή απονομής των βραβείων του ΕΒΕΑ.
// Σχεδιασμός συνοδευτικού υλικού προβολής (έντυπα, intro video, banners, lecterns, backdrop, still frames).

παραγωγή/οργάνωση έργου viewmaster events

close box

ΕΒΕΑ

Βραβεία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών / ΚΠΙΣΝ

Προσαρμογή οπτικής ταυτότητας για την τελετή απονομής των βραβείων του ΕΒΕΑ.
// Σχεδιασμός συνοδευτικού υλικού προβολής (έντυπα, intro video, banners, lecterns, backdrop, still frames).

παραγωγή/οργάνωση έργου viewmaster events

pencilcase

LoQuiz API

σύνδεση με Gamification Platform

LoQuiz API

σύνδεση με Gamification Platform
pencilcase
app
close box

Σύνδεση με Gamification Platform LoQuiz API για προβολή αποτελεσμάτων παιχνιδιών (team building) σε πραγματικό χρόνο. Δυνατότητα επιλογής και προβολής media. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης συνδρομών με multitenancy και ενσωμάτωση παιχνιδιών ανά χρήστη με feed από το LoQuiz API.

close box

LoQuiz API

σύνδεση με Gamification Platform

Σύνδεση με Gamification Platform LoQuiz API για προβολή αποτελεσμάτων παιχνιδιών (team building) σε πραγματικό χρόνο. Δυνατότητα επιλογής και προβολής media. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης συνδρομών με multitenancy και ενσωμάτωση παιχνιδιών ανά χρήστη με feed από το LoQuiz API.

pencilcase

Πρόσφυγες στην Κρήτη

μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή

Πρόσφυγες στην Κρήτη

μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
pencilcase
έκθεση/έντυπο + website
close box

// γραφιστικός σχεδιασμός έκθεσης
// σχεδιασμός + ανάπτυξη ιστοσελίδας/εφαρμογής με QRcodes

Μια σημαντική έκθεση για τους πρόσφυγες, στο πλαίσιο του Έτους Μικρασιατικού Ελληνισμού, ξεκινά από το Ηράκλειο και θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Κρήτη. Οι τύχες των προσφύγων στην Κρήτη μετά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, οι περιπέτειες της εγκατάστασης, της ενσωμάτωσης, και της συμβολής τους στη διαμόρφωση της κρητικής κοινωνίας του 20ού αιώνα αναδεικνύονται στην έκθεση που συνδιοργανώνει η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου - Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου από τις 4 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωσή της στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο, η έκθεση θα μεταφερθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά, όπου και θα παραμείνει από 18 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2023.

close box

Πρόσφυγες στην Κρήτη

μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή

// γραφιστικός σχεδιασμός έκθεσης
// σχεδιασμός + ανάπτυξη ιστοσελίδας/εφαρμογής με QRcodes

Μια σημαντική έκθεση για τους πρόσφυγες, στο πλαίσιο του Έτους Μικρασιατικού Ελληνισμού, ξεκινά από το Ηράκλειο και θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Κρήτη. Οι τύχες των προσφύγων στην Κρήτη μετά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, οι περιπέτειες της εγκατάστασης, της ενσωμάτωσης, και της συμβολής τους στη διαμόρφωση της κρητικής κοινωνίας του 20ού αιώνα αναδεικνύονται στην έκθεση που συνδιοργανώνει η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου - Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου από τις 4 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωσή της στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο, η έκθεση θα μεταφερθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά, όπου και θα παραμείνει από 18 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2023.

pencilcase

Κοινωνικός Χώρος

φαγητό με την αγάπη μας

Κοινωνικός Χώρος

φαγητό με την αγάπη μας
pencilcase
branding
close box

Κοινωνικός Χώρος Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού​

// σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας ιδρυμάτων
// σήμανση δομής συσσιτίου, με διακριτικό τίτλο «Φαγητό με την αγάπη μας»

close box

Κοινωνικός Χώρος

φαγητό με την αγάπη μας

Κοινωνικός Χώρος Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού​

// σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας ιδρυμάτων
// σήμανση δομής συσσιτίου, με διακριτικό τίτλο «Φαγητό με την αγάπη μας»

pencilcase

13iccs

13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο

13iccs

13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο
pencilcase
branding + website
close box

13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο
(Άγιος Νικόλαος, 5-9 Οκτωβρίου 2022)

Διοργάνωση: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Δήμος Αγίου Νικολάου

// σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας
// σχεδιασμός + ανάπτυξη ιστοσελίδας συνεδρίου
// υποστήριξη Web Live Streaming
// παραμετροποιημένη πύλη συνδρομητικών πληρωμών

Οι εργασίες του Συνεδρίου ήταν ανοικτές για το κοινό και μέσω live streaming από την ιστοσελίδα 13iccs.gr κατά το διάστημα διεξαγωγής του.

visit site
close box

13iccs

13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο

13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο
(Άγιος Νικόλαος, 5-9 Οκτωβρίου 2022)

Διοργάνωση: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Δήμος Αγίου Νικολάου

// σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας
// σχεδιασμός + ανάπτυξη ιστοσελίδας συνεδρίου
// υποστήριξη Web Live Streaming
// παραμετροποιημένη πύλη συνδρομητικών πληρωμών

Οι εργασίες του Συνεδρίου ήταν ανοικτές για το κοινό και μέσω live streaming από την ιστοσελίδα 13iccs.gr κατά το διάστημα διεξαγωγής του.

visit site
pencilcase

CAEES

conferences & events

CAEES

conferences & events
pencilcase
website
close box

// σχεδιασμός + υλοποίηση ιστοσελίδας

η CAEES είναι μια διεθνώς καταξιωμένη εταιρία με εικοσαετή εμπειρία στον τομέα της διοργάνωσης και διαχείρισης συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκθέσεων.

visit site
close box

CAEES

conferences & events

// σχεδιασμός + υλοποίηση ιστοσελίδας

η CAEES είναι μια διεθνώς καταξιωμένη εταιρία με εικοσαετή εμπειρία στον τομέα της διοργάνωσης και διαχείρισης συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκθέσεων.

visit site
pencilcase

Engilab

Structural Engineering Software Solutions

Engilab

Structural Engineering Software Solutions
pencilcase
e-shop + branding
close box

// σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος και λογοτύπου

Ηλεκτρονικό κατάστημα ψηφιακών εφαρμογών (Digital products) σε Craft Commerce με πρωτότυπο γραφιστικό πρότυπο. Μηχανισμός έκδοσης μοναδικού κλειδιού ανά εφαρμογή και χρήστη. Διαχείριση αδειών λογισμικού (Licence management). Σύνδεση με Stripe για πληρωμές και τιμολόγηση.

visit site
close box

Engilab

Structural Engineering Software Solutions

// σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος και λογοτύπου

Ηλεκτρονικό κατάστημα ψηφιακών εφαρμογών (Digital products) σε Craft Commerce με πρωτότυπο γραφιστικό πρότυπο. Μηχανισμός έκδοσης μοναδικού κλειδιού ανά εφαρμογή και χρήστη. Διαχείριση αδειών λογισμικού (Licence management). Σύνδεση με Stripe για πληρωμές και τιμολόγηση.

visit site
pencilcase

1821

η Κρήτη στην ελληνική επανάσταση

1821

η Κρήτη στην ελληνική επανάσταση
pencilcase
έκθεση/έντυπο + website + app
close box

// γραφιστικός σχεδιασμός έκθεσης + λευκώματος – σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής + ιστοσελίδας

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών | Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

visit site
close box

1821

η Κρήτη στην ελληνική επανάσταση

// γραφιστικός σχεδιασμός έκθεσης + λευκώματος – σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής + ιστοσελίδας

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών | Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

visit site
pencilcase

CloudT

λογιστική εφαρμογή

CloudT

λογιστική εφαρμογή
pencilcase
branding + website + app
close box

// σχεδιασμός & ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας, ιστοσελίδας και λογιστικής εφαρμογής cloudT

CloudT - ένα Online λογιστήριο: απλό, εύχρηστο, λειτουργικό, ιδανικό για λογιστικά γραφεία!

Δημιουργήσαμε την οπτική ταυτότητα: λογότυπο, εικονογράφηση, εξειδικευμένα εικονίδια, συνοδευτικά φυλλάδια. Σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε την ιστοσελίδα παρουσίασης και τη λογιστική εφαρμογή.


visit site
close box

CloudT

λογιστική εφαρμογή

// σχεδιασμός & ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας, ιστοσελίδας και λογιστικής εφαρμογής cloudT

CloudT - ένα Online λογιστήριο: απλό, εύχρηστο, λειτουργικό, ιδανικό για λογιστικά γραφεία!

Δημιουργήσαμε την οπτική ταυτότητα: λογότυπο, εικονογράφηση, εξειδικευμένα εικονίδια, συνοδευτικά φυλλάδια. Σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε την ιστοσελίδα παρουσίασης και τη λογιστική εφαρμογή.


visit site
pencilcase

</Vado.>

Intelligent Conference System

</Vado.>

Intelligent Conference System
pencilcase
website + app
close box

// σχεδιασμός + υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής + ιστοσελίδας παρουσίασης

Το Vado εναι μια ολοκληρωμένη πολυκαναλική λύση διαχερισης συνεδρίων, περιλήψεων και εργασιών για όλα τα κοινά, σε virtual, in-person ή hybrid περιβάλλον.

visit site
close box

</Vado.>

Intelligent Conference System

// σχεδιασμός + υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής + ιστοσελίδας παρουσίασης

Το Vado εναι μια ολοκληρωμένη πολυκαναλική λύση διαχερισης συνεδρίων, περιλήψεων και εργασιών για όλα τα κοινά, σε virtual, in-person ή hybrid περιβάλλον.

visit site
pencilcase

storycase

#σειρά_παιδικές σελίδες

storycase

#σειρά_παιδικές σελίδες
pencilcase
branding + website
close box

// σχεδιασμός, συγγραφή & υλοποίηση

ψηφιακές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους

#1 - Οι δύο πόλεις
μία ιστορία για τις δικές μας μικρές διαδρομές

visit site
close box

storycase

#σειρά_παιδικές σελίδες

// σχεδιασμός, συγγραφή & υλοποίηση

ψηφιακές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους

#1 - Οι δύο πόλεις
μία ιστορία για τις δικές μας μικρές διαδρομές

visit site
pencilcase

Χάρτης

ηλεκτρονικό περιοδικό λόγου & τέχνης

Χάρτης

ηλεκτρονικό περιοδικό λόγου & τέχνης
pencilcase
branding + website
close box

// σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιοδικού

ΧΑΡΤΗΣ {Μηνιαίο περιοδικό Λόγου & Τέχνης}

Ένας χάρτης που δεν είναι από χαρτί

Η ανάγνωση ενός χάρτη δεν είναι παρά ο σχεδιασμός ενός συνειδητού ονείρου. Η αποκρυπτογράφηση ενός πολύπλοκου συλλογισμού. Οι χάρτες ορίζουν τις συντεταγμένες της φαντασιακής μυθοπλασίας στο χώρο, όπως τα λεξικά τους συνειρμούς.

visit site
close box

Χάρτης

ηλεκτρονικό περιοδικό λόγου & τέχνης

// σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιοδικού

ΧΑΡΤΗΣ {Μηνιαίο περιοδικό Λόγου & Τέχνης}

Ένας χάρτης που δεν είναι από χαρτί

Η ανάγνωση ενός χάρτη δεν είναι παρά ο σχεδιασμός ενός συνειδητού ονείρου. Η αποκρυπτογράφηση ενός πολύπλοκου συλλογισμού. Οι χάρτες ορίζουν τις συντεταγμένες της φαντασιακής μυθοπλασίας στο χώρο, όπως τα λεξικά τους συνειρμούς.

visit site
pencilcase

ΕΜΠ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Eurodyn / Eccomas / Uncecomp / Compdyn

ΕΜΠ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Eurodyn / Eccomas / Uncecomp / Compdyn
pencilcase
website + app
close box

// ανάπτυξη + σχεδιασμός:

1/ Πλατφόρμα ψηφιακής διεξαγωγής συνεδρίων, σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον (βλ. vado.gr)

  • Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος
  • Αναζήτηση των θεματικών και των ομιλητών
  • Δυνατότητα ζωντανών ερωτοαπαντήσεων μέσω chat room (live Q&A)
  • Live streaming & On-demand videos (Zoom Integration)
  • Εγγραφή & πληρωμή

2/ Ιστοσελίδες διαχείρισης επαναλαμβανόμενων συνεδρίων: εγγραφές, online πληρωμές, review και moderation των περιλήψεων και των πρακτικών. Προβολή και σύνθετη αναζήτηση πρακτικών.

virtual.eurodyn2020.org

Compdyn 2017

Uncecomp 2017

Πρακτικά Compdyn 2017

Compdyn 2015

Uncecomp 2015

close box

ΕΜΠ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Eurodyn / Eccomas / Uncecomp / Compdyn

// ανάπτυξη + σχεδιασμός:

1/ Πλατφόρμα ψηφιακής διεξαγωγής συνεδρίων, σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον (βλ. vado.gr)

  • Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος
  • Αναζήτηση των θεματικών και των ομιλητών
  • Δυνατότητα ζωντανών ερωτοαπαντήσεων μέσω chat room (live Q&A)
  • Live streaming & On-demand videos (Zoom Integration)
  • Εγγραφή & πληρωμή

2/ Ιστοσελίδες διαχείρισης επαναλαμβανόμενων συνεδρίων: εγγραφές, online πληρωμές, review και moderation των περιλήψεων και των πρακτικών. Προβολή και σύνθετη αναζήτηση πρακτικών.

virtual.eurodyn2020.org

Compdyn 2017

Uncecomp 2017

Πρακτικά Compdyn 2017

Compdyn 2015

Uncecomp 2015

pencilcase

Μπαχαροπωλείο

Μπαχαροπωλείο

pencilcase
e-shop + branding
close box

// σχεδιασμός & ανάπτυξη τρίγλωσσου ηλεκτρονικού καταστήματος

Πρωτότυπο γραφιστικό σχέδιo για όλες τις συσκευές, συνοδευτικά εικονίδια και animation.

Πολύπλευρη αναζήτηση, υψηλή απόδοση και ταχύτητα, ασφάλεια.

visit site
close box

Μπαχαροπωλείο

// σχεδιασμός & ανάπτυξη τρίγλωσσου ηλεκτρονικού καταστήματος

Πρωτότυπο γραφιστικό σχέδιo για όλες τις συσκευές, συνοδευτικά εικονίδια και animation.

Πολύπλευρη αναζήτηση, υψηλή απόδοση και ταχύτητα, ασφάλεια.

visit site
pencilcase

Παγκρήτια τράπεζα

frontend + backend

Παγκρήτια τράπεζα

frontend + backend
pencilcase
website
close box

// ανάπτυξη frontend σε Foundation 6 και σύνδεση με backend σε πλήρη ανταποκρινόμενη διάταξη – βελτιστοποίηση κώδικα

[συνεργάτες] συντονισμός έργου: webrain (Γιώργος Χναράκης), σχεδιασμός: Άντζη Καλούδη

visit site
close box

Παγκρήτια τράπεζα

frontend + backend

// ανάπτυξη frontend σε Foundation 6 και σύνδεση με backend σε πλήρη ανταποκρινόμενη διάταξη – βελτιστοποίηση κώδικα

[συνεργάτες] συντονισμός έργου: webrain (Γιώργος Χναράκης), σχεδιασμός: Άντζη Καλούδη

visit site
pencilcase

επιχειρώ

portal για την επιχειρηματικότητα

επιχειρώ

portal για την επιχειρηματικότητα
pencilcase
website + portal
close box

// ανάπτυξη portal για την επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο. Νέα και αρθρογραφία για επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, προγράμματα και startup. Ανάπτυξη σε Craft CMS με custom plugins και φιλοξενία σε PaaS + AWS και Fastly για να εξυπηρετεί με ταχύτητα και ασφάλεια τους εκατοντάδες χιλιάδες μηνιαίους επισκέπτες του Επιχειρώ.

visit site
close box

επιχειρώ

portal για την επιχειρηματικότητα

// ανάπτυξη portal για την επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο. Νέα και αρθρογραφία για επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, προγράμματα και startup. Ανάπτυξη σε Craft CMS με custom plugins και φιλοξενία σε PaaS + AWS και Fastly για να εξυπηρετεί με ταχύτητα και ασφάλεια τους εκατοντάδες χιλιάδες μηνιαίους επισκέπτες του Επιχειρώ.

visit site
pencilcase

Το Σαρανταβότανο

παιδικό βιβλίο

Το Σαρανταβότανο

παιδικό βιβλίο
pencilcase
έκθεση/έντυπο
close box

// σχεδιασμός/καλλιτεχνική επιμέλεια

«Το Σαρανταβότανο» (Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών/ Ιστορικό Μουσείο Κρήτης) είναι ένα παιδικό παραμύθι που προσεγγίζει το φάσμα του αυτισμού μέσα από τις αφιλτράριστες σκέψεις της μικρής Ρούσσας. Εικονογραφημένο από μαθητές ειδικής αγωγής, και τυπικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού ως συλλογική ψηφίδα στο «όλο» φάσμα, αυτό της ενημέρωσης, της κατανόησης και συμπερίληψης των παιδιών με νευροαναπτυξιακή διαφορετικότητα.

Πρωτότυπο κείμενο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
Εκπαιδευτικός συντονισμός: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΧΡΥΣΑ ΜΑΝΤΑ
Διασκευή κειμένου: ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ
Εικονογράφηση: ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 53ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εκδοτική επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
Γραφιστική επιμέλεια, σελιδοποίηση: PENCILCASE
Επιμέλεια παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
Εκτύπωση: TΥΠΟΚΡΕΤΑ ΑΒΕΕ

close box

Το Σαρανταβότανο

παιδικό βιβλίο

// σχεδιασμός/καλλιτεχνική επιμέλεια

«Το Σαρανταβότανο» (Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών/ Ιστορικό Μουσείο Κρήτης) είναι ένα παιδικό παραμύθι που προσεγγίζει το φάσμα του αυτισμού μέσα από τις αφιλτράριστες σκέψεις της μικρής Ρούσσας. Εικονογραφημένο από μαθητές ειδικής αγωγής, και τυπικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού ως συλλογική ψηφίδα στο «όλο» φάσμα, αυτό της ενημέρωσης, της κατανόησης και συμπερίληψης των παιδιών με νευροαναπτυξιακή διαφορετικότητα.

Πρωτότυπο κείμενο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
Εκπαιδευτικός συντονισμός: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΧΡΥΣΑ ΜΑΝΤΑ
Διασκευή κειμένου: ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ
Εικονογράφηση: ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 53ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εκδοτική επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
Γραφιστική επιμέλεια, σελιδοποίηση: PENCILCASE
Επιμέλεια παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
Εκτύπωση: TΥΠΟΚΡΕΤΑ ΑΒΕΕ

pencilcase

Νίκος Καζαντζάκης

ένας ταξιδευτής σε τόπους και ιδέες

Νίκος Καζαντζάκης

ένας ταξιδευτής σε τόπους και ιδέες
pencilcase
website + app
close box

// [σχεδιασμός & ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής για τον Νίκο Καζαντζάκη, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης]

Με θαρρούν λόγιο, διανοούμενο, γραφιά και δεν είμαι τίποτα απ’ αυτά. Τα δάχτυλά μου, όταν γράφω, δεν μελανώνονται, αιματώνουνται. Θαρρώ δεν είμαι παρά τούτο: μια απροσκύνητη ψυχή.

visit site
close box

Νίκος Καζαντζάκης

ένας ταξιδευτής σε τόπους και ιδέες

// [σχεδιασμός & ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής για τον Νίκο Καζαντζάκη, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης]

Με θαρρούν λόγιο, διανοούμενο, γραφιά και δεν είμαι τίποτα απ’ αυτά. Τα δάχτυλά μου, όταν γράφω, δεν μελανώνονται, αιματώνουνται. Θαρρώ δεν είμαι παρά τούτο: μια απροσκύνητη ψυχή.

visit site
pencilcase

ΔΕΘ

14η διεθνής έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης

ΔΕΘ

14η διεθνής έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης
pencilcase
branding
close box

// γραφιστικός σχεδιασμός

11 - 14 Μαΐου 2017 ΔΕΘ – HELEXPO, περίπτερα 13 & 15

Το πιο σημαντικό ετήσιο γεγονός για το βιβλίο και τους επαγγελματίες του βιβλίου που διοργανώνεται στη χώρα μας.

close box

ΔΕΘ

14η διεθνής έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης

// γραφιστικός σχεδιασμός

11 - 14 Μαΐου 2017 ΔΕΘ – HELEXPO, περίπτερα 13 & 15

Το πιο σημαντικό ετήσιο γεγονός για το βιβλίο και τους επαγγελματίες του βιβλίου που διοργανώνεται στη χώρα μας.

pencilcase

Νίκος Καζαντζάκης, ο κοσμοπαρωρίτης

μουσείο Μπενάκη

Νίκος Καζαντζάκης, ο κοσμοπαρωρίτης

μουσείο Μπενάκη
pencilcase
branding + έκθεση/έντυπο
close box

// αρχιτεκτονικός και γραφιστικός σχεδιασμός, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Καλοκύρη. Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Νίκος Μαθιουδάκης

Η αφιερωματική έκθεση, με γενικό τίτλο «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ο κοσμοπαρωρίτης» στο μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Καζαντζάκη, περιλαμβάνει τρεις εκθέσεις που παρουσιάζονται στο Κτήριο της οδού Πειραιώς, στην Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα και στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.

close box

Νίκος Καζαντζάκης, ο κοσμοπαρωρίτης

μουσείο Μπενάκη

// αρχιτεκτονικός και γραφιστικός σχεδιασμός, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Καλοκύρη. Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Νίκος Μαθιουδάκης

Η αφιερωματική έκθεση, με γενικό τίτλο «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ο κοσμοπαρωρίτης» στο μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Καζαντζάκη, περιλαμβάνει τρεις εκθέσεις που παρουσιάζονται στο Κτήριο της οδού Πειραιώς, στην Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα και στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.

pencilcase

little yogis

little yogis

pencilcase
branding + website
close box

// σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας, δημιουργία οπτικής ταυτότητας και λογοτύπου

"Μια μέρα χωρίς γέλιο είναι μια μέρα χαμένη." Charlie Chaplin

Η ομάδα των little yogis στοχεύει στη σωστή σωματική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, βοηθώντας το να γνωρίσει και να αγαπήσει το σώμα του μέσα από το παιχνίδι.

visit site
close box

little yogis

// σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας, δημιουργία οπτικής ταυτότητας και λογοτύπου

"Μια μέρα χωρίς γέλιο είναι μια μέρα χαμένη." Charlie Chaplin

Η ομάδα των little yogis στοχεύει στη σωστή σωματική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, βοηθώντας το να γνωρίσει και να αγαπήσει το σώμα του μέσα από το παιχνίδι.

visit site
pencilcase

πανεπιστήμιο Κρήτης

τμήμα φιλολογίας

πανεπιστήμιο Κρήτης

τμήμα φιλολογίας
pencilcase
website
close box

// σχεδιασμός & ανάπτυξη της ιστοσελίδας του τμήματος Φιλολογίας Κρήτης

[ + σχεδιασμός αφίσας σεμιναρίου ]

visit site
close box

πανεπιστήμιο Κρήτης

τμήμα φιλολογίας

// σχεδιασμός & ανάπτυξη της ιστοσελίδας του τμήματος Φιλολογίας Κρήτης

[ + σχεδιασμός αφίσας σεμιναρίου ]

visit site
pencilcase

ΟΣΔΕΛ

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου
pencilcase
website + portal
close box

// σχεδιασμός και ανάπτυξη δίγλωσσης ιστοσελίδας / portal

Μέλη του Οργανισμού είναι Έλληνες συγγραφείς και μεταφραστές λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων, καθώς και οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί οίκοι ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων.

visit site
close box

ΟΣΔΕΛ

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

// σχεδιασμός και ανάπτυξη δίγλωσσης ιστοσελίδας / portal

Μέλη του Οργανισμού είναι Έλληνες συγγραφείς και μεταφραστές λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων, καθώς και οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί οίκοι ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων.

visit site
pencilcase

Κρήτη 19ος-20ός αιώνας

Κρήτη 19ος-20ός αιώνας

pencilcase
έκθεση/έντυπο + app
close box

// αρχιτεκτονικός και γραφιστικός σχεδιασμός, ψηφιακή εγκατάσταση, ψηφιακή εφαρμογή

[Περιοδική έκθεση]

Τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που συμβαίνουν στην Κρήτη και προηγούνται αλλά και έπονται της Ένωσης με την Ελλάδα, επιδιώκει να αναδείξει η έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

close box

Κρήτη 19ος-20ός αιώνας

// αρχιτεκτονικός και γραφιστικός σχεδιασμός, ψηφιακή εγκατάσταση, ψηφιακή εφαρμογή

[Περιοδική έκθεση]

Τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που συμβαίνουν στην Κρήτη και προηγούνται αλλά και έπονται της Ένωσης με την Ελλάδα, επιδιώκει να αναδείξει η έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

pencilcase

Οδυσσέας Ελύτης

«Φρόντισε να τυπωθεί πανομοιότυπο»

Οδυσσέας Ελύτης

«Φρόντισε να τυπωθεί πανομοιότυπο»
pencilcase
έκθεση/έντυπο + app
close box

// [αρχιτεκτονικός και γραφιστικός σχεδιασμός, επιτοίχια προβολή, εφαρμογή ανάγνωσης σε οθόνη αφής, εικονική περιήγηση, 2011]

Η έκθεση αποτέλεσε τη συμμετοχή της ΕΚΙΜ στις εκδηλώσεις του 2011 για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Ελύτη. Κάλυπτε όλες τις αίθουσες του 1ου ορόφου του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, περιλάμβανε δε πρωτότυπο υλικό, μέρος του αρχείου που σχηματίστηκε από την αλληλογραφία και την εκδοτική συνεργασία του ποιητή με τον Δημήτρη Καλοκύρη, από έργα που φιλοτέχνησε η Ελένη Καλοκύρη καθώς και ψηφιακές ή πρωτότυπες εικονογραφήσεις που συνέθεσαν για τον Ελύτη μαζί.

close box

Οδυσσέας Ελύτης

«Φρόντισε να τυπωθεί πανομοιότυπο»

// [αρχιτεκτονικός και γραφιστικός σχεδιασμός, επιτοίχια προβολή, εφαρμογή ανάγνωσης σε οθόνη αφής, εικονική περιήγηση, 2011]

Η έκθεση αποτέλεσε τη συμμετοχή της ΕΚΙΜ στις εκδηλώσεις του 2011 για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Ελύτη. Κάλυπτε όλες τις αίθουσες του 1ου ορόφου του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, περιλάμβανε δε πρωτότυπο υλικό, μέρος του αρχείου που σχηματίστηκε από την αλληλογραφία και την εκδοτική συνεργασία του ποιητή με τον Δημήτρη Καλοκύρη, από έργα που φιλοτέχνησε η Ελένη Καλοκύρη καθώς και ψηφιακές ή πρωτότυπες εικονογραφήσεις που συνέθεσαν για τον Ελύτη μαζί.

pencilcase

ΕΚΙΜ/Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

μόνιμη συνεργασία

ΕΚΙΜ/Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

μόνιμη συνεργασία
pencilcase
e-shop + έκθεση/έντυπο + website + app
close box

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, έχουμε υλοποιήσει την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα του Μουσείου. Επίσης έχουμε αναλάβει τον σχεδιασμό μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, αφισών, συνοδευτικών λογοτύπων, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ψηφιακών εφαρμογών και τη δημιουργία παράπλευρων ιστοσελίδων (για συνέδρια/δωρεές/αρχεία).

visit site
close box

ΕΚΙΜ/Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

μόνιμη συνεργασία

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, έχουμε υλοποιήσει την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα του Μουσείου. Επίσης έχουμε αναλάβει τον σχεδιασμό μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, αφισών, συνοδευτικών λογοτύπων, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ψηφιακών εφαρμογών και τη δημιουργία παράπλευρων ιστοσελίδων (για συνέδρια/δωρεές/αρχεία).

visit site
pencilcase

jlove

χειροποίητα κοσμήματα

jlove

χειροποίητα κοσμήματα
pencilcase
e-shop + branding
close box

// σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας. Ανάπτυξη και επιμέλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος σε Prestashop πλατφόρμα.

visit site
close box

jlove

χειροποίητα κοσμήματα

// σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας. Ανάπτυξη και επιμέλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος σε Prestashop πλατφόρμα.

visit site
pencilcase

κύβοι

ιατρικός σύλλογος Κρήτης

κύβοι

ιατρικός σύλλογος Κρήτης
pencilcase
έκθεση/έντυπο
close box

// γραφιστικός σχεδιασμός έκθεσης

8 φωτεινοί κύβοι με διαφορετικές θεματικές: βότανα, τέχνη, ιστορία, εργαλεία, όραση, Σπιναλόγκα, ιατρικός σύλλογος Κρήτης, μουσείο ιατρικής.

συνεργάτες: σχεδιασμός κύβων nemo design (Μ. Μαρίνου, Γ. Ψωμαδάκης)

close box

κύβοι

ιατρικός σύλλογος Κρήτης

// γραφιστικός σχεδιασμός έκθεσης

8 φωτεινοί κύβοι με διαφορετικές θεματικές: βότανα, τέχνη, ιστορία, εργαλεία, όραση, Σπιναλόγκα, ιατρικός σύλλογος Κρήτης, μουσείο ιατρικής.

συνεργάτες: σχεδιασμός κύβων nemo design (Μ. Μαρίνου, Γ. Ψωμαδάκης)

pencilcase

Life Blossom

πολυχώρος

Life Blossom

πολυχώρος
pencilcase
website
close box

// σχεδιασμός, εικονογράφηση & ανάπτυξη ιστοσελίδας

visit site
close box

Life Blossom

πολυχώρος

// σχεδιασμός, εικονογράφηση & ανάπτυξη ιστοσελίδας

visit site
pencilcase

Λογότυπα

{οπτική ταυτότητα}

Λογότυπα

{οπτική ταυτότητα}
pencilcase
branding
close box

// σχεδιασμός λογοτύπων + συνοδευτικών εικονιδίων

close box

Λογότυπα

{οπτική ταυτότητα}

// σχεδιασμός λογοτύπων + συνοδευτικών εικονιδίων

archive δείτε περισσότερα έργα μας