Προφίλ

Προφίλ

στην pencilcase

η Αριάδνη Καλοκύρη

σχεδιάζει

και ο Βαγγέλης Παπαδάκης

με τον Χρήστο Ζιντζόβα και 

τον Κωστή Κουτσιούμπα

προγραμματίζουν, 

αναπτύσσουν, 

υλοποιούν


μικρά και μεγάλα

πάντα προσωπικά

και ιδιαίτερα

Top