Εταιρία

Εταιρία

ΠΕΝΣΙΛ ΚΕΪΣ ΙΚΕ
PENCILCASE CRAFT

Υπηρεσίες Πληροφορικής
Γραφιστικές Τέχνες

Λ. Κηφισιάς 166Α & Σοφοκλέους 2
Μαρούσι 15126
ΑΦΜ: 800915091
ΔΟΥ: Αμαρουσίου
+30.210.7279166
www.pencilcase.gr

Ισολογισμός 2018
Κατάσταση αποτελεσμάτων 2018

Top